Djembé leren spelen

Nadat ik in mijn eigen studietijd (jaren 70 en 80) kennis had gemaakt met de Afrikaanse Djembé heb ik altijd een zwak voor het instrument gehouden. Ze waren in die tijd amper te koop in Nederland en dat wat er was was vaak van slechte kwaliteit. Begin jaren 90 heb ik een djembé gekocht van goede kwaliteit die in Afrika voor mij is gemaakt. Vanaf dat moment ben ik veel gaan spelen en al snel lessen gaan geven. Eén van de redenen daarvoor was dat ikzelf ontdekt had dat veel Afrikanen meester-drummers waren, maar heel slechte docenten. Inmiddels zijn er erg veel djembé leraren in Nederland zowel van Afrikaanse als Nederlandse afkomst. Daar zullen ongetwijfeld goede tussen zitten.
In het begin van de 90 waren die moeilijk te vinden. Ik ben toen begonnen workshops te geven en heb dat intensief tot ± 2006 gedaan (onder andere op Ecolonie in Frankrijk). Veel van de mensen die ik toen heb opgeleid geven nu zelf les. Inmiddels ben ik zelf op gehouden met het organiseren van workshops (geen tijd meer) maar geef nog wel les bij mensen die het organiseren en mij vragen als docent. Daarnaast geef ik privélessen.

Djembé
Djembé van "lenké" hout

Als u dus djembé wilt leren spelen en les wilt hebben van een zeer ervaren docent met een goede didactiek dan kom ik graag les geven.

Een flink aantal Afrikaanse ritmes én de aanwijzingen voor het uitvoeren en de slagtechnieken heb ik bijeengebracht in een boekje. Kijk op de boekenpagina's voor meer informatie.

Voor mensen die nog nooit Djembé les hebben gehad.

In deze cursussen zul je leren hoe je de Afrikaanse Djembé kunt bespelen.
We besteden daarbij veel aandacht aan de juiste slagtechniek. Als je die techniek niet goed leert, krijg je in zeer korte tijd last van je handen (verkeerd slaan heeft blauwe plekken en een gekneusd gevoel tot gevolg). Een correcte techniek heeft tot gevolg dat je langer kunt spelen en dat de ritmes beter klinken en makkelijker aangeleerd kunnen worden.

Natuurlijk leer je ook ritmes. Afhankelijk van hoe snel iedereen de slagen onder de knie heeft, zullen we één of twee Afrikaanse ritmes met alle variaties bestuderen en leren spelen. Het accent zal daarbij liggen op het correct samenspelen van de verschillende ritmes, zodat het echte gevoel van de Afrikaanse muziek kan ontstaan. Ik zal daarbij aanwijzingen geven om vanaf het begin te proberen de ritmes vanuit een natuurlijke beweging en gevoel te spelen. Daarnaast zullen we oefeningen doen die je helpen beter te doorgronden wat de spirituele oorsprong en werking van ritmes zijn. Vanuit die ervaring kun je de ritmes makkelijker en beter spelen.

Gevorderden

Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die de basisslagen van de Djembé goed beheerst en al eerder les heeft gehad. In deze cursussen leer je de meer genuanceerde speeltechnieken en nieuwe ritmes. Het accent zal liggen op het samenspel, signaalpatronen en solo´s. Meer dan in de beginnerscursus zal het uitgangspunt zijn te luisteren en voelen wat de ritmes in wezen zijn.
Eén van de belangrijkste vaardigheden in het Djembéspelen, is het kunnen luisteren naar het geheel zonder je eigen ritme kwijt te raken. We zullen een aantal oefeningen doen om die vaardigheid te ontwikkelen, want zonder dat vermogen is het bijna onmogelijk te leren soleren of over te stappen van het ene ritme naar het andere. We zullen twee of drie traditioneel Afrikaanse ritmes behandelen met alle daarbij behorende tegenritmes, baspatronen e.d.. Het accent zal liggen op het goed samenspelen en in elkaar laten weven van de ritmes en het leren spelen van een vrije improvisatie daarbij.
Indien iemand zich daartoe aangetrokken voelt is er de mogelijkheid de Doundoun (bastrommel) te leren bespelen.

Heeft u nog andere vragen of wensen? Mail of bel mij.