Slagwerklessen

Of je nu al wel of nog nooit gespeeld hebt, er is in deze lessen en workshops veel te leren. Vanuit mijn jarenlange ervaring als bespeler van heel veel verschillende trommels en slagwerkinstrumenten heb ik een eigen benadering en methodiek ontwikkeld voor het leren (be)spelen van trommels en ritmes. De ervaring heeft mij geleerd dat elk mens gevoel voor ritme heeft. Er liggen immers allerlei ritmes ten grondslag aan ons dagelijks leven; dag en nacht, ademhaling, hartslag, spijsvertering (je lever werkt bijvoorbeeld in een 24-uursritme), eetpatronen. Maar ook creëren wij allerlei ritmische gewoontes; wekelijks terugkerende activiteiten, jaarfeesten, ochtendgymnastiek enz.. 

Elk ritme (ook het ritme in muziek) ontstaat vanuit een impuls, begint ergens en duurt een bepaalde tijd. Dan wordt er opnieuw een impuls gegeven en ontstaat het ritme opnieuw en weer opnieuw enz. De impuls wordt in de muziek puls genoemd. Van puls tot puls duurt een bepaalde tijd. Daartussen kan van alles gebeuren. Als je een ritme-instrument leert spelen (het geldt ook, zei het in mindere mate, voor melodie-instrumenten) is het belangrijk dat je die pulsmomenten en de tijd die ertussen ligt, leert voelen en ervaren. Daarbij is het van geen belang of je dat een driekwartsmaat of een vierkwarts of zes-achtste wilt noemen. Het gaat om het leren voelen van de puls en de antwoorden daarop. Het verdelen van de tijd in klank en stilte.

Elk ritme heeft zijn eigen karakter, zijn eigen werking en wezen. Maar ook elk slagwerkinstrument heeft zijn eigen werking en wezen. Het leren ontdekken van die verschillen is een levenslang plezier. 
Dat karakter van het ritme wordt bepaald door de invulling van de pulstijd en de manier waarop klank en stilte elkaar afwisselen. Elke andere invulling (dus elk ander ritme) roept ook in ons innerlijk een andere kwaliteit op, ze heeft immers een ander wezen! Onze aandacht zal, naast het technisch beheersen van de verschillende instrumenten en de ritmes, gericht zijn op het leren waarnemen van die kwaliteiten en ze laten doorklinken in ons samenspel. In de tijd die wij samen kunnen werken, zal dit proces worden aangezet. In de tijd erna zul je dat zelf verder moeten verinnerlijken, je eigen maken.

Meer informatie over de verschillende slagwerkinstrumenten waarin ik les geef, en de eventuele kosten, vind je op de subpagina's hiernaast.