Projecten voor scholen

Regelmatig bereiken mij vragen of ik op een school (zowel de lagere scholen als middelbare scholen) "iets" kan doen met djembé, met slagwerk of muziek, met flamenco. En of dat voor de kinderen en leerlingen interessant is en leerzaam.
Het antwoord is... ja dat kan en ja, het is interessant (en leuk) én leerzaam. Zelfs zeer leerzaam, want uitgebreid onderzoek heeft laten zien dat muziek maken de leerprestaties aanzienlijk verbetert!

Ik heb in de loop van de afgelopen jaren een aantal programma's ontwikkeld die aanpasbaar zijn voor lagere scholen en middelbare scholen: met djembé, met divers slagwerk en melodie-instrumenten en met flamenco. Maar ik kan ook een project aanbieden met algemeen vormend muziekonderwijs dat uw muziekonderwijs op school een impuls kan geven.
Uiteraard zal de vorm en de inhoudt van de lessen of projecten aangepast moeten worden al naar gelang het leerlingen van de basisschool betreft, de middelbare school of MBO of HBO. Op alle niveau's zijn mogelijkheden.
Daarnaast kan ik leerkrachten en ouders begeleiden én scholen zodat ze zelf meer met muziek kunnen.

Hiernaast vindt u de informatie.

Ik hoop u binnenkort op uw school te mogen laten ervaren dat muziek maken geweldig is én bijdraagt tot een bredere en diepere ontwikkeling van uw leerlingen.

Franc