Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij niet het gesprek centraal staat maar het (samen) muziek beleven. Lang niet iedereen is gebaat bij gesprekken over zijn of haar problemen. Soms zijn dingen ook gewoon niet te verwoorden. Muziektherapie kan dan helpen om de gevoelens en belevingen te uiten, vorm te geven en uiteindelijk te verwerken zodat ze het gewone dagelijkse leven niet langer hinderlijk verstoren.
Door zelf muziek te maken (al dan niet samen met anderen) kan iemand zo los komen van oude dingen en gebeurtenissen.

Wat gebeurd er in de muziektherapie?

Na een intake gesprek en één of meerdere bijeenkomsten om het probleem in kaart te brengen stelt ik samen met de cliënt (of als die daar niet toe in staat is met zijn of haar vertegenwoordiger) een plan op met daarin de stappen en het doel van de therapie. ik bedenk daarbij werkvormen met muziek en muziekinstrumenten die kunnen helpen het doel te bereiken.
Een voorbeeld:

Iemand komt voor muziektherapie omdat hij of zij last heeft faalangst. Het doel van de therapie is om minder angstig te worden. Door op een instrument samen te gaan improviseren, eerst heel kort en klein, maar langzaamaan langer, kan iemand ervaren dat er geen eisen gesteld worden, dat het niet fout kan gaan enzovoort. Als dat wat meer vertrouwen heeft gegeven kunnen we langzaam aan wat ingewikkeldere dingen gaan doen en zou de therapie langzaam naar een moment kunnen toewerken dat er een keer gespeeld gaat worden voor iemand anders. Dat proces zou kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen en minder faalangst.

Moet ik muzikaal zijn of een instrument beheersen?

Nee, absoluut niet. Het gaat immers niet om de muzikale prestatie maar om het verwerken van iets, los komen van problemen dan wel het ontwikkelen van een vaardigheid o.i.d. De muziek is daarbij een middel en geen doel op zich.

Wat gebruik je in de muziektherapie?

Alles dat gebruikt wordt om muziek te maken heeft in de therapie een waarde die je kunt gebruiken om verandering of ontwikkeling te stimuleren. Dit komt omdat elk instrument, maar ook elk muzikaal element een eigen kwaliteit heeft. Wat voorbeelden:

  • Een gitaar roept een heel andere sfeer op dan een piano of trompet. Dus door het instrument te kiezen dat het meest past kan de situatie beïnvloed worden.
  • Muziek heeft altijd langer en korter durende klanken. Als korte en lange klanken elkaar regelmatig afwisselen spreken we van een ritme. Een muziekstuk met de ritme dat in drieën is verdeeld doet iets heel anders met ons dan wanneer het in vieren is verdeeld of een stuk waar geen vaste ritme structuur in zit. Door het ritme gericht te kiezen of veranderen veranderd ook onze beleving en ervaring.
  • Elk muziekstuk bestaat uit tonen (voortgebracht door instrumenten of door onze stem). Een bepaalde reeks tonen die steeds gebruikt wordt in een muziekstuk noemen we een toonsoort. Door de toonsoort of de gebruikte gericht te kiezen of te veranderen wordt ook onze beleving veranderd of vormgegeven.
  • Als er twee of meer tonen tegelijkertijd klinken is dat anders dan wanneer er maar één klinkt. Welke tonen er gekozen worden bepaald ook wat er in onze beleving wordt opgeroepen. Door daar gericht mee te experimenteren en werken kunnen we onze ervaringen en gevoelens vormgeven én veranderen.
  • De ene muziekstijl doet iets anders met ons dan de andere. door die bewust te kiezen kunnen we dingen beleven of veranderen.

Voor wie is muziektherapie

Muziektherapie is in principe voor iedereen geschikt zolang je maar bereid bent om te proberen je met de muziek en muziekinstrumenten uit een te zetten.
Het proces is gericht op verandering. De behandeling kan echter ook bijdragen aan het stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft (ontwikkelingsgericht). Het leren om te gaan met verliezen of beperkingen en het opdoen van ervaring om daar mee om te gaan kunnen ook een doelstelling voor muziektherapie zijn. Alle processen kunnen betrekking hebben op emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of lichamelijke verschijnselen.
In de praktijk heb ik veel cliënten gehad die zich moeilijk verbaal kunnen uiten. Dat kunnen mensen zijn die het moeilijk vinden te vertellen wat ze voelen en ervaren, maar ook mensen die een (aan) autisme (verwante) storing hebben, jonge kinderen, mentaal beperkte mensen enzovoort. 

Hoe verloopt een behandeling?

Over het algemeen zullen we de eerste 3 á 4 bijeenkomsten gebruiken om een muziektherapeutische diagnose te doen om te zien hoe het probleem, waarvoor we muziektherapie doen, zich in de muziek uit. We stellen dan samen het doel van de therapie vast en hoeveel sessies we in eerste instantie zullen doen, waarna een (voorlopige) evaluatie plaats vind. Meestal is het zo dat ik voorstel om tussen de 5 en 10 sessies te doen en daarna samen te kijken hoe ver we gekomen zijn en of nog meer bijeenkomsten zinvol zijn. We kunnen dan besluiten om af te ronden, maar ook om bijvoorbeeld nog een aantal keer verder te werken. In principe krijg je een verslag van mij over het verloop van de behandeling.

Wat kost muziektherapie?

De kosten zijn € 75,-- per sessie, per uur inclusief 19% BTW.
Daarvan kunt u het grootste deel vergoed krijgen als de verwijzing plaats vindt door een (antroposofisch) arts en het binnen de dekking van uw verzekering valt.